Cancerdofter?

Rottisen Kion har varit här en vecka medan husse är på jobb.
Efter några dar började han slicka mig på händerna och fötterna. Det är inte bara det vanliga hälsandet utan blir alltmer intensivt, ökar i frekvens och jag blir genomblöt om jag inte stoppar honom. Han tar gärna kontakt med andra men slickar inte på någon annan på det här sättet.

En sådan reaktion brukar kräva en stark utlösande retning. Man kan undra vilken.
Händer och fötter har många apokrina och eccrina körtlar varifrån ämnen som finns i blodet kan komma ut på hudytan. Man kan missänka att det är något därifrån som luktar och utlöser beteendet.
En hypotes:
Det finns dokumenterade exempel på att hundar har börjat slicka på punkter på ägarens hud där det senare visat sig finnas hudcancer. Man har även visat att hundar kan känna igen cancer på utandningsluft och olika prover.
Jag har lungcancer. En ordentlig klump som sitter innanför bröstbenet. Behandlingen är avslutad och vården numera består främst av smärtlindring inom sk palliativ vård.
Kan det vara så att Kion hittar främmande ämnen som han vill befria mig från? Slickandet liknar mer rengöring än hälsning.
Inte utan att man blir lite nyfiken.
Lasse Fält / 29 nov 2019.

%d bloggare gillar detta:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close