Frysmarkering och förväntanslycka

Dopamin är en transmittorsubstans i hjärnan som brukar sammankopplas med belöningar, glädje och lycka. Studier på råttor, apor och människor har visat att samma delar av hjärnan påverkas. I basala funktioner är däggdjurshjärnor ganska lika så forskningsresultaten gäller nog hundar också.

Efter inlärning ökar dopaminet kraftigt mellan en handling och den följande belöningen. Tillför man en stressor som till exempel osäkerhet om vilken typ av belöning som kommer eller olika tid blir ökningen större. Stresshormonerna gör även att fokuseringen hos individen ökar. Det är nog det man ser hos en katt som står blickstilla i gräset och lyssnar medan svanstippen slår eller hos en räv före sorkhoppet. Räven missar ofta men det finns alltid en ”vinstchans”.

Vid hundträning ser man att inlärningen kan gå bättre om det finns någon osäkerhetsfaktor i belöningen än om det är samma varje gång och med samma tidsavstånd till handlingen. Då kan det i stället bli en sämre prestation beroende på habituering.

Dopaminet ökar kraftigt efter handlingen och droppar snabbt när belöningen kommer. När belöningen är en leksak ökar dopaminet igen men i andra delar av hjärnan och inte lika mycket. Den starka ökningen före belöningen skapar något som man brukar kalla ”förväntanslycka” – anticipation pleasure. Det här tycker jag mig se vid frysmarkering hos sökhundar. Förväntan på belöning verkar vara en starkare känsla än den som uppstår av belöningen själv. Att variera belöningar i typ och tid kan ha stor effekt på inlärningen och motivationen att behålla sökobjektet i minnet. Fokuseringen ökar.

Det finns en stor nackdel med förväntanslyckan, men det gäller nog mest människor. Den är en av de främsta anledningarna till spel- och drogberoende, risktagande, ”datingjagande” och mycket annat.

Källor

Sapolsky, RM. 2017. Behave, the biology of humans at our best and worst. Penguin Press. Med många referenser.

April 2019/ Lars Fält

%d bloggare gillar detta:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close